Information fra Lokalrådet for Lille Næstved området:
Bydelen - Lokalrådet - Aktiviter - Mærkesager.
Text On Image
   » Info om Lille Næstved
   » Lokalrådets vedtægter
   » Medlemmer, suppleanter mm.
   » Lokalrådsmøder mm 2020
   » Lokalrådsmøder mm 2019
················································
»  Lokalrådsmøder mm 2018
»  Lokalrådsmøder mm 2017
················································
   Forside » Aktiviteter » 2019-05-07 Lokalrådsmøde nr. 82 
  2019-05-07 Lokalrådsmøde nr. 82  - Lokalrådsmøder mm 2019
er indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 7 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne

Bilag - links:
Invitation - Dagsorden
Bilag møde 82
Referat

Kontakt: Arne Lundsby Andersen Næstformand
Mobil tlf.   24255057   

Lokalrådet for Lille Næstved 
c/o Jasper Westrup Halfdan Rasmussens Vej 3B 4700 Næstved Danmark
Tlf.   40266029
http://www.lille-naestved.dk      
E-mail:   jasper.westrup@stofanet.dk

Lokalrådet for Lille Næstved - Halfdan Rasmussens Vej 3B, 4700 Næstved - Tlf. 40266029 - mail jasper.westrup@stofanet.dk