Information fra Lokalrådet for Lille Næstved området:
Bydelen - Lokalrådet - Aktiviter - Mærkesager.
Text On Image
   » Info om Lille Næstved
   » Lokalrådets vedtægter
   » Medlemmer, suppleanter mm.
   » Lokalrådsmøder mm 2019
················································
»  Lokalrådsmøder mm 2018
»  Lokalrådsmøder mm 2017
················································
   Forside » Aktiviteter » 2019-11-26 Lokalrådsmøde nr. 85 
  2019-11-26 Lokalrådsmøde nr. 85  - Lokalrådsmøder mm 2019
Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 7 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne

Kontakt: Arne Lundsby Andersen Formand
Mobil tlf.   24255057   

Lokalrådet for Lille Næstved området
c/o Arne Lundsby Andersen Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Danmark
Tlf.   24255057
http://www.lille-naestved.dk      
E-mail:   arl@dialogbyg.dk

Lokalrådet for Lille Næstved området - Johanne Korchsvej 19, 4700 Næstved - Tlf. 24255057 - mail arl@dialogbyg.dk - CVR 29582467